Charakteristika

Ide o vápenatú soľ kyseliny askorbovej (E300) - vitamínu C.

Použitie

Používa sa v potravinách ako antioxidant a zdroj vitamínu C.

Výroba

Vyrába sa za pomoci uhličitanu vápenatého, ktorý sa pridáva do kyseliny askorbovej.

Nežiaduce účinky

Látka je považovaná za bezpečnú. Iba osoby so sklonom k tvorbe močových kameňov by sa mali vyvarovať jej konzumácii.

Doplňujúce informácie

Prijateľná denná dávka je neobmedzená. V SR (celej EÚ) je používanie látky možné okrem detskej výživy. Látka nesie označenie GRAS (generally recognized as safe - tzn. látka je považovaná za bezpečnú) a v USA je povolená.