E450 - Difosforečnany

Kategória

emulgačné (taviace) soli emulgátory kypriace látky regulátory kyslosti sekvestranty stabilizátory zvlhčujúce látky

Skóre škodlivosti

3

Charakteristika

Pod označenie E450 môžu spadať nasledujúce zlúčeniny: Difosforečnan disodný, Difosforečnan trisodný, Difosforečnan tetrasodný, Difosforečnan didraselný, Difosforečnan tetradraselný, Difosforečnan divápenatý, Dihydrogendifosforečnan vápenatý. Ich účinky v potravinách sú podobné, preto o nich možno hovoriť všeobecne pod súhrnným označením difosforečnan. Všetky sú rozpustné vo vode.

Použitie

Ich účinky v potravinách sú podobné, preto o nich možno hovoriť všeobecne pod súhrnným označením difosforečnan. Všetky sú rozpustné vo vode. Pôsobia ako látky upravujúce kyslosť, kypriace látky, stabilizátory, emulgátory a taviace soli. Ďalšie ich schopnosti zahŕňajú bránenie nežiaducim reakciám prítomných kovov a viazanie štiav pri výrobe mäsových výrobkov. Možno ich preto nájsť v údeninách, mäsových a pekárenských výrobkoch, tavených syroch alebo práškových zmesiach pre výrobu čokoládových nápojov.

Výroba

Každý z vyššie uvedených difosforečnanov možno pripraviť špecifickou reakciou, v ktorej figuruje kyselina fosforečná.

Nežiaduce účinky

V menších dávkach sú difosforečnany považované za bezpečné látky, ich vysoké dávky však môžu v tele spôsobiť nerovnováhu a zapríčiniť vytesňovanie vápnika z kostí, pretože vysoké dávky môžu v ľudskom tele narušiť rovnováhu medzi vápnikom a fosforom.