E239 - Hexametyléntetramín

Kategória

chemické konzervačné látky

Skóre škodlivosti

4

Charakteristika

Jedná sa o konzervant, ktorý má formu bieleho prášku alebo kryštálikov, bez zápachu.

Použitie

Predtým sa látka používala na marinovanie rýb. Dnes sa však používa už len vo výnimočných prípadoch, napr. ako konzervant syrov. Látka slúži tiež ako zložka lepidiel, náterov a ďalej ako stabilizátor mazacích a izolačných olejov. V lekárstve mala uplatnenie pre antibakteriálnu liečbu močových ciest, u zvierat ako antiseptikum.

Výroba

Vyrába sa synteticky.

Nežiaduce účinky

Látka sa v tele rozkladá na škodlivý formaldehyd (E240), ktorý je toxický a potenciálne karcinogénny. Podľa univerzity v Miláne bolo overené, že v syre, do ktorého sa látka môže pridávať, nemá nežiaduce účinky a nehrozí ohrozenie zdravia.

Doplňujúce informácie

Látka je v SR a v rámci EÚ povolená len na ošetrenie syra Provolone. V USA a Austrálii nepovolené.