Charakteristika

Bezfarebná tekutina silne zapáchajúca po kyseline octovej - vzniká jej reakciou so vzdušnou vlhkosťou. Má funkciu konzervačnej látky proti plesniam.

Použitie

Používa sa ako konzervačná látka proti plesniam a za určitých podmienok (vyššie pH) má vyššiu účinnosť ako iné kyseliny. Využíva sa pri výrobe farbív, parfumu, umelých hmôt, aspirínu, celulózy a hodváb.

Výroba

Vyrába sa karbonyláciou methylacetátu, tj. jej reakciou s oxidom uhoľnatým.

Nežiaduce účinky

Rôzne štúdie na zvieratách preukázali nežiaduce účinky, vo vysokých dávkach sa prejavovali negatívne efekty - zníženie váhy, poškodenie orgánov. V množstvách, v ktorých sa látka vyskytuje v potravinách, pravdepodobne nemá nežiaduce účinky. V 99% koncentrácii ide o silne dráždivú látku, ktorá môže spôsobiť popáleniny alebo poškodenie zraku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) nepovolené ako prídavná látka v potravinách. V mnohých krajinách nepovolené, v USA povolené na ošetrenie povrchu syrov a pod.