Charakteristika

Jedná sa o nekovový prvok vyskytujúci sa v plynnom skupenstve. Tvorí 21% zemskej atmosféry.

Použitie

Použitie látky je pri balení potravín. V iných oblastiach má využitie napr. ako podpora dýchania (v medicíne), pri výrobe elektrickej energie, pri vykurovaní domácností a pod.

Výroba

Kyslík sa vyrába destiláciou skvapalneného vzduchu.

Nežiaduce účinky

Jedná sa o úplne bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je používanie kyslíka v nevyhnutnom množstve ku všetkým potravinám povolené. V USA je používanie kyslíka povolené.