E494 - Monooleát sorbitolu

Kategória

emulgátory

Skóre škodlivosti

1

Živočíšny pôvod

Charakteristika

Viskózna olejovitá kvapalina jantárovej farby, prípadne krémové až hnedé vločky, či tuhá, voskovitá pevná látka s charakteristickým zápachom.

Použitie

Vyskytuje sa v pekárskych a cukrárskych výrobkoch, zmrzlinách a sypkých náhradách mlieka. Využíva sa ako odpeňovač pri výrobe droždia a element dodávajúce plasticitu žuvačkám. Funguje ako emulgačný prísada do špeciálnych výživových substancií a farmaceutických prípravkov.

Výroba

Vzniká zahrievaním sorbitolu s kyselinou olejovou.

Nežiaduce účinky

Súdiac podľa ostatných esterov sorbitolu, ktoré sú bezpečné, možno analogicky odvodiť, že negatívne účinky pravdepodobne nemá ani táto látka.

Doplňujúce informácie

Tejto látke by sa mali vyhýbať vegetariáni, pretože je pravdepodobné, že východiskovou surovinou pri jej výrobe bol živočíšny tuk. V minulosti nebola látka v SR povolená, avšak dnes sa môže pridávať do všetkých potravín, do ktorých možno pridávať emulgátor E491 (platí pre celú EÚ). V USA ani v Austrálii nie je táto látka povolená.