Charakteristika

Propán je plyn ťažší ako vzduch, ktorý je bez zápachu. Používa sa ako hnacia látka alebo ako chladivá látka. Bol schválený pre použitie v kombinácii s oktafluorcyklobutánom v sprejoch a pre použitie ako prevzdušňovacie činidlo do penových potravín a potravín v spreji.

Použitie

Používa sa ako pohon do tlakových nádob do stolových olejov v sprejoch, do šľahačiek v spreji. Používa sa tiež v kozmetike do sprchových krémov, dezodorantov.

Výroba

Vyrába sa synteticky z ropy.

Nežiaduce účinky

V malom množstve, ktoré býva v sprejoch použité, nespôsobuje propán žiadne zdravotné problémy. Vo vysokej koncentrácii vo vzduchu môže byť omamný, pôsobí na centrálny nervový systém.

Doplňujúce informácie

V USA má látka status GRAS a je povolená. V SR aj v EÚ je látka povolená ako prídavná látka do potravín.