Charakteristika

Polysacharid nerozpustný vo vode, základná stavebná jednotka rastlinných bunkových stien. V práškovej forme je to biela látka bez zápachu. Bližšie delenie je: 460(i) mikrokryštalická celulóza alebo 460(ii) prášková celulóza.

Použitie

Mikrokryštalická celulóza môže figurovať v potrave ako plnidlo nízkoenergetických potravín; pre človeka je však nestráviteľná. Ďalej je využívaná ako nosič olejov a aromatických látok, emulgátor, zahusťovadlo, náplň do žuvačiek a cukroviniek, stabilizátor pien, protihrudkujúca látka alebo súčasť tabliet. Mikrokryštalická celulóza spolupôsobí pri tvorbe gélov v rôznych výrobkoch na báze cukru, v polevách a pekárenských náplniach. Čiastočne nahrádza zahusťovaciu funkciu škrobu a v emulziách možno jej prostredníctvom nahradzovať oleje.

Prášková celulóza účinkuje ako protihrudkujúca látka, nosič, zahusťovadlo a prísada napomáhajúca súdržnosti potravín, ako sú žuvačky alebo cukrovinky.

Celulóza sa objavuje aj v zmrzline, hlboko zmrazených potravinách, mrazených polotovaroch a v pokrmoch určených na prípravu v mikrovlnných rúrach. Celulóza figuruje aj v iných priemyselných odvetviach, napríklad v textilnom alebo papierenskom priemysle.

Výroba

Pre komerčné účely sa celulóza izoluje z dreva odstránením jeho ostatných súčastí. Mikrokryštalická celulóza je vyrábaná z bežnej celulózy pôsobením kyseliny chlorovodíkovej, prášková celulóza sa vyrába mechanickým narušením a prečistením celulózy z rastlinných vlákien.

Nežiaduce účinky

Celulóza nevykazuje žiadne nežiaduce účinky a je považovaná za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) môžu byť rôzne druhy celulóz pridávané takmer ku všetkým potravinám okrem detskej výživy; povolené sú tiež v USA.