Charakteristika

Uhličitan draselný je biely, silne hygroskopický prášok; hydrogénuhličitan tvoria biele kryštáliky alebo prášok - je bezfarebný, bez zápachu a je rozpustný vo vode. Sú zdrojom potrebného draslíka pre organizmus. Skôr nazývaný tiež potaš alebo Salajka.

Použitie

Tieto uhličitany fungujú ako emulgátory, majú kypriace účinky a upravujú kyslosť potravín. Sú používané v pekárstve, pri výrobe margarínov a ako zdroj draslíka - tj. slúžia na obohacovanie potravín týmto prvkom. Ďalej nachádzajú využitie pri spracovaní kakaových bôbov a kávovinových náhrad a ich účinky urýchľujú vysúšaniu hrozienok. Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1270 zo 14. júla 2017, je možné použitie E501 u lúpaného, krájané a na kúsky narezaného ovocia a zeleniny ako stabilizátor a regulátor kyslosti.

Výroba

Hydroxid draselný sa sýti oxidom uhličitým. Pri reakcii hydroxidu draselného a oxidu uhličitého vzniká uhličitan draselný.

Nežiaduce účinky

Látky sa považujú za bezpečné. Podľa niektorých zdrojov môže uhličitan draselný spôsobovať citlivým osobám podráždenie pokožky a zápaly kože na hlave, na čele a na rukách.

Doplňujúce informácie

Potaš sa predtým získavala tradičným spôsobom - pálením lesného dreva. V SR (celej EÚ) sa môžu uhličitany draselné pridávať takmer do všetkých potravín s výnimkou detskej výživy. V obmedzenom množstve je možné pridávať aj do kypriacich prostriedkov pre pekárske výrobky k detským príkrmom. Povolené sú aj v USA.