Charakteristika

Fosforečnan sodný je sodná soľ kyseliny fosforečnej. Používa sa na úpravu kyslosti, ako emulgátor, stabilizátor alebo do tavených syrov ako taviaca soľ.

Použitie

Fosforečnan sodný sa používa ako regulátor kyslosti, emulgátor, stabilizátor alebo taviaca soľ. Môžeme ho nájsť predovšetkým v tavených syroch, mäsových výrobkoch, nealkoholických nápojoch, v práškových nápojoch alebo v šľahačkách v spreji. Odstraňuje nežiaduce účinky kovov. Používa sa tiež ako penidlo do čistiacich prostriedkov.

Výroba

Priemyselne sa vyrába pridávaním hydroxidu sodného do kyseliny fosforečnej.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe nežiaduce účinky, avšak pri zvýšenom príjme fosfátov môže dôjsť k nedostatku vápnika v tele. V bezvodej forme môže dráždiť pokožku.

Doplňujúce informácie

Maximálne prípustné množstvo je 70 mg/kg telesnej hmotnosti. V SR (celej EÚ) je použitie fosforečnanu sodného povolené v nevyhnutnom množstve v potravinách a pri výrobe detských príkrmov. V USA je používanie tiež povolené (GRAS látka).