E170 - Uhličitany vápenaté

Kategória

stabilizátory

Skóre škodlivosti

0

Charakteristika

E170 sa delia na dve podskupiny: E170(i) uhličitan vápenatý a E170(ii) hydrogénuhličitan vápenatý. Vedľa chemického názvu uhličitanu vápenatého sa používa známe pomenovanie krieda. Jedná sa o látku, ktorá je bez chuti a zápachu. Vyskytuje sa vo forme prášku a prirodzene sa nachádza v rôznych nerastoch ako sú vápenec, mramor, aragonit či v koráloch. Radí sa medzi farbivá, regulátory pH, protihrudkujúce látky, plnidlá, nosiče a medzi pomocné látky na zvlhčovanie.

Výroba

Získava sa z prírodných nerastov. Pri jeho výrobe sa musia vykonať analýzy na obsah ťažkých kovov (olovo, ortuť, kadmium).

Použitie

Používa sa ako regulátor kyslosti alebo ako neutralizátor vo víne, zmrzlinách, sirupoch, cukrovinky či práškoch do pečiva. Slúži ako protihrudkujúca látka v soliach, ako plnidlo žuvačiek, ako leštidlo v zubných pastách, ako nosič v rôznych bielidlách alebo ako stabilizátor kandizovaného ovocia. V medicíne sa užíva proti hnačkám, pri nadmernej konzumácii však môže spôsobiť napr. Nadúvanie a zápchu.

Nežiadúce účinky

Pri bežnom množstve nie sú pozorované vedľajšie účinky. Vykonané štúdie na ľuďoch dokázali zvýšený objem vápnika v krvi, výskyt prejavov nevoľnosti, slabosti a závratov pri prijímané dávke 145x vyššej ako je dávka odporúčaná. Pri nadmernej konzumácii môže spôsobiť napríklad nadúvanie a zápchu. Znižuje pálenie záhy.