E433 - Polyoxyetylén sorbitanmonooleát

Kategória

emulgátory stabilizátory

Skóre škodlivosti

2

Živočíšny pôvod

Možný alergén

Polysorbát 80

Charakteristika

Polysorbát 80 je zmes sorbitolu polymerizujúcim s etylénoxidom a olejovými estermi s priemernou dĺžkou polymérového reťazca 80-tich jednotiek, ktoré môžu byť živočíšneho pôvodu. Jedná sa o emulgátor, stabilizátor a odpeňovač.

Použitie

Polysorbát 80 sa pridáva do pečiva, aby zostalo dlhšie čerstvé, a zároveň spevňuje cesto. Využíva sa v instantnej smotane do kávy ako látka zlepšujúca jej rozpustnosť a v umelých šľahačkách zamedzuje oddelenie oleja. Ďalej sa pridáva do cukrových poliev, mrazených vaječných krémov, ovocných drení, čokolád, do stužených tukov a zálievok.

Výroba

Vyrába sa synteticky.

Nežiaduce účinky

Pri bežných dávkach používaných v potravinách nie sú známe nežiaduce účinky. U citlivých jedincov môže pri styku s touto látkou dôjsť k alergickej reakcii (napr. žihľavka).

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie polysorbátu 80 povolené v nevyhnutnom množstve do vybraných potravín. V USA je používanie tiež povolené.