Charakteristika

Hydroxid sodný sa najčastejšie rozpúšťa vo vode, používa sa na úpravu pH, uľahčuje šúpanie zeleniny. Pridáva sa do olív, tukov, margarínov alebo slaného pečiva. Hydroxid sodný môže byť v bielych kôstkach, vločkách alebo vo vodnom roztoku. V potravinárstve sa používa tak, aby bola zaručená bezpečnosť tejto látky a výsledného produktu.

Použitie

Používa sa na slané pečivo - pred pečením sa pečivo potiera roztokom hydroxidu sodného, zaisťuje slanú chuť. Ďalej odstraňuje horkú chuť olív (nezrelé olivy niekedy bývajú horké) - používa sa prevažne na olivy čierne. Ďalšou funkciou je uľahčenie lúpania ovocia a zeleniny, upravuje hodnotu pH, zabraňuje šťave aby vytekala z mäsa, možno ho použiť aj na spracovanie vody. Pridáva sa do tukov a margarínov. Pevný lúh sa dá dobre použiť na čistenie odpadov (okrem hliníkového potrubia).

Výroba

Hydroxid sodný sa vyrába elektrolýzou soľanky (vodný roztok kuchynskej soli), ďalej tu vzniká plynný chlór a vodík (v oddelených priestoroch). Elektrolýza môže byť membránová, nižšie nároky alebo amalgámová. Pre potravinársky priemysel možno použiť prvé dve metódy, tretia teda amalgámová sa používa iba pre NaOH určený pre technický priemysel, pretože produkty môžu byť znečistené ortuťou.

Nežiaduce účinky

Pre túto látku nebola stanovená žiadna hodnota prijateľnej dennej dávky, u látky nie sú známe žiadne vedľajšie ani nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. Jediným nežiaducim účinkom môžu byť, že lúh je žieravina a spôsobuje "popáleniny" a hlboké rany u ľudí, ktorí s touto látkou zaobchádzajú. Platí, že luhy sú horšie ako kyseliny. Pri práci s ním je nutné dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcu uvedené na obale, v KBÚ alebo v pracovnom návode.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) smú byť používané v množstve, ktoré je nevyhnutné do všetkých potravín mimo detskú výživu (počiatočná a následná dojčenská výživa), v obilných výrobkoch a detskej potrave určenej pre dojčatá a malé deti môže byť použitý len na úpravu pH. V USA je jeho použitie povolené, v Austrálii povolená nie je.