Charakteristika

Glycerofosforečnan vápenatý je jemný biely prášok takmer bez chuti a bez zápachu.

Použitie

Glycerofosforečnan vápenatý je používaný ako stabilizátor alebo ako prísada do práškov do pečiva. Využíva sa tiež pre doplnenie potravín vápnikom, svoje uplatnenie má ako doplnok stravy a môžeme ho nájsť aj v zubných vodách. V medicíne sa používa pre znecitlivenie.

Výroba

Je pravdepodobne vyrábaný zmiešaním minerálnych látok za prítomnosti syntetickej chemickej látky.

Nežiaduce účinky

Zatiaľ nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaný za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) nie je povolené používať glycerofosforečnan vápenatý ako prídavnú látku do potravín. V USA je používanie povolené (GRAS látka).