E261 - Octan draselný

Kategória

chemické konzervačné látky regulátory kyslosti zvýrazňovače chuti a vône

Skóre škodlivosti

2

Charakteristika

Ide o bezfarebný, vo vode dobre rozpustný prášok či kryštáliky. Látka je bez zápachu, so slabou octovou vôňou a slanou chuťou.

Použitie

Najlepšie sa uplatní ako prísada do potravín - má podobné konzervačné a chuťové účinky ako kyselina octová, z ktorej sa pripravuje. Podobne ako ona sa môže nachádzať napríklad v omáčkach, nakladanej zelenine, syroch, čalamádach a podobne. Má schopnosť dlhšie zachovať pôvodnú prirodzenú farbu potravín rastlinného pôvodu. Octan draselný nachádza využitie aj v chémii ako tlmiace činidlo alebo odmrazovač a v medicíne na liečenie srdcovej arytmie či ako diuretikum.

Výroba

Vyrába sa synteticky z hydroxidu draselného a kyseliny octovej.

Nežiaduce účinky

Väčšie množstvo tejto látky môže neblaho pôsobiť na jedinca so zle fungujúcimi obličkami. U zdravých ľudí nemá nežiaduce účinky.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) a USA je povolený v nevyhnutnom množstve.