E452 - Polyfosforečnany

Kategória

emulgačné (taviace) soli emulgátory kypriace látky regulátory kyslosti sekvestranty stabilizátory zvlhčujúce látky

Skóre škodlivosti

3

(sodný, draselný a vápenatý)

Charakteristika

Medzi polyfosforečnany (niekedy tiež metafosforečnany) zahrňované pod označenie E452 patria: polyfosforečnan sodný (nazývaný Grahamova či Madrellova soľ), polyfosforečnan draselný (Kurrolova soľ), polyfosforečnan sodnovápenatý, polyfosforečnan vápenatý.

Použitie

Polyfosforečnany sa pridávajú do mäsových výrobkov a rýb, pretože majú schopnosť viazať a udržiavať v nich vodu a tiež v nich zabraňovať nežiaducim reakciám prítomných kovov. Taktiež môžu pôsobiť ako taviace soli v tavených syroch alebo ako živná prísada do kvasiniek. Uplatnenie nachádzajú aj v šľahačkách v spreji alebo v smotanách v prášku.

Výroba

Ložiská Grahamovej soli sa nachádzajú voľne v prírode pod povrchom zeme; synteticky sa polyfosforečnany pripravujú rekryštalizáciou nasýtených vodných roztokov.

Nežiaduce účinky

V menších dávkach sú polyfosforečnany považované za bezpečné látky, avšak ich vysoké dávky môžu v tele spôsobiť nerovnováhu spojenú s nedostatkom vápnika.

Doplňujúce informácie

Polyfosforečnany použité na povrchovú konzerváciu rýb sú rovnako účinné ako napríklad obyčajná kuchynská soľ, ale majú výhodu v tom, že mäso žiadnym spôsobom neochucují. V SR (celej EÚ) možno polyfosforečnany pridávať do potravín, v USA sú tiež povolené.