E1413 - Fosfát sieťovaného škrobu

Kategória

modifikované škroby zahusťovadlá

Skóre škodlivosti

2

Charakteristika

Fosfát sieťovaného škrobu je stabilizátor a zahusťovadlo, ktorého výhodou je jeho odolnosť proti zmrazeniu a rozmrazeniu výrobkov. Tento modifikovaný škrob dokáže stimulovať rast prospešných baktérií v tenkom aj hrubom čreve, podobne ako rôzne probiotiká. Škrob telo rozloží a spracuje na glukózu tak, že má energetickú hodnotu 16,5 kJ/g.

Použitie

Nie sú dostupné informácie o konkrétnom využití tejto látky.

Nežiadúce účinky

Látka nemá nežiaduce účinky, avšak pri vyšších dávkach môže dochádzať k odvádzaniu vápnika z tela. Dlhodobé ani krátkodobé štúdie na zvieratách nedokázali žiadne negatívne účinky.

Doplňujúce informácie

Nie je stanovená hodnota prijateľnej dennej dávky. V SR (celej EÚ) je látku možné až na výnimky používať vo všetkých druhoch potravín. V USA je taktiež povolená.