Charakteristika

Jedná sa o farbivo, ktoré má šedo-čiernu až čiernu farbu. Je veľmi odolné proti vysokým teplotám, rôznym druhom skladovania a dlhodobej prítomnosti kyslíka. Nie je rozpustné vo vode ani v ľudskom tele. Môže obsahovať malé množstvo dusíka, vodíka alebo kyslíka.

Použitie

Vzhľadom k jeho nerozpustnosti vo vode nemá široké využitie, používa sa napríklad v cukrovinkách, sladkostiach zo sladkého drievka, zaváraninách, ovocných koncentrátoch. Tiež sa používa v medicíne ako prostriedok proti hnačke, pretože dokáže absorbovať toxíny v tráviacom trakte. Priemyselne či v domácnostiach sa používa ako filtračné činidlo.

Výroba

Výroba prebieha spaľovaním rôznych rastlinných materiálov ako napríklad dreva, celulózy, rašeliny, kokosových a iných škrupín v peciach za prítomnosti len veľmi malého množstva kyslíka, aby sa predišlo transformácii uhlíka na oxid uhličitý. Čím je teplota spaľovania nižšia, tým je menšie riziko vzniku škodlivých látok. Výsledkom je veľmi jemný prášok.

Nežiadúce účinky

Aj keď podľa niektorých teórií sú v čiastočkách farbivá zabudované karcinogénne látky, telo nevie žiadnym spôsobom pomocou žalúdočných štiav ani krvnej plazmy tieto látky rozložiť, preto sa farbivo považuje za bezpečné. Štúdiami na zvieratách (najmä na krysách) neboli zistené nežiaduce účinky. Podobne ako azofarbivá môže spôsobovať detskú hyperaktivitu.

Doplňujúce informácie

Pre túto látku nie je stanovená hodnota prijateľnej dennej dávky. V SR (celej EÚ) je povolené použitie len v nevyhnutnom množstve a nesmie sa používať v detskej výžive.