E459 - Beta - cyklodextrín

Kategória

nosiče stabilizátory

Skóre škodlivosti

3

Charakteristika

Cyklodextríny sú cyklické molekuly, v ktorých jednotlivé skupiny atómov tvoria kruh. Na tento kruh sa následne môžu viazať niektoré menšie molekuly. Beta-cyklodextrín je tvorený kruhom so siedmimi glukózovými zvyškami.

Použitie

Tieto látky pôsobia ako stabilizátory potravinárskych farbív, príchutí a vitamínov. Ďalšie ich použitia zahŕňajú napríklad odstraňovanie kofeínu z kávy, čaju alebo redukovanie hladiny cholesterolu vo vajciach a ďalších potravinách. Z cyklodextrínov môžu byť vyrábané kapsule na uchovávanie liekov a uplatniť sa môžu aj v priemysle ako katalyzátory chemických reakcií.

Výroba

Cyklodextríny všeobecne vznikajú pôsobením niektorých enzýmov na molekuly hydrolyzovaných škrobov.

Nežiaduce účinky

Podľa niektorých zdrojov pôsobili vyššie dávky beta-cyklodextrínu zápalové zmeny vnútorných orgánov u pokusných myší, ktoré boli nakoniec považované aj za príčinu ich uhynutia. Pre človeka sa nejedná o toxickú látku.

Doplňujúce informácie

Použitie látky je v SR (celej EÚ) povolené.