E150 - Karamel

Kategória

farbivá

Skóre škodlivosti

0

Charakteristika

Karamely sa delia nasledovne: E150 - jednoduchý karamel (Kuler), E150b - kaustický sulfitový karamel, E150c - amoniakový karamel, E150d - amoniak sulfitový karamel. Tieto látky sú najpoužívanejšie farbivá (cca 98% z celého objemu farbív) v potravinách. Ide o kvapalnú alebo pevnú látku hnedej až čiernej farby. Dodáva potravinám stálu hnedú farbu.

Použitie

Používa sa na farbenie cola nápojov, čokolád, džemov, cukríkov, sirupov, cukroviniek, sójovej omáčky, piva, červeného vína, rumu, brandy, whisky, ako prísada v niektorých pekárenských výrobkoch, celozrnného pečiva, sušienkach, instantných polievkach. Ďalej sa využíva v kozmetike, zubných pastách i krmivách pre zvieratá.

Výroba

Karamel sa vyrába zahrievaním rôznych druhov cukrov (trstinového, repného ale aj cukru, ktorý vznikne štiepením škrobov). Podľa ďalších prísad, ktoré sú pri zahrievaní cukru pridávané vznikajú rôzne druhy karamelu (napr. pridávaním veľmi malého množstva alkálií alebo stopové množstvo minerálnych kyselín).

Nežiadúce účinky

U karamelov pripravovaných varením alebo zahrievaním cukrov neboli zistené žiadne negatívne účinky. Amoniakový a amoniak-sulfitový karamel, cukrársky karamel alebo pivovarský karamel môžu obsahovať čpavkové alebo sulfitové zlúčeniny (polycyklické aromatické uhľovodíky). Hoci na verejnosti môžu kolovať názory, že tieto druhy karamelov sú toxické alebo karcinogénne, Svetová zdravotnícka organizácia nedokázala, na základe rozsiahlych a nákladných štúdií na zvieratách (zvyčajne na myšiach), preukázať karcinogenity alebo mutagénnosť. Tieto látky je možné od karamelu oddeliť fyzikálnymi postupmi alebo použitím inej technológie. Pri testovaní karamelu na ľuďoch sa prejavovala jemná až riedka stolica a zvýšená črevná činnosť. Karamel je považovaný za bezpečnú prísadu.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je používanie látky na farbenie potravín, okrem detskej výživy, povolené. V USA je použitie farbiva tiež povolené. Pre jednotlivé druhy karamelov sú stanovené nasledujúce prijateľné denné dávky a maximálna úroveň látky v potravinách/nápojoch: E150c a d: 0-200 mg na 1kg telesnej váhy, u a a b nie je dávka stanovená; v potravinách a nápojoch: maximálne 70 mg/l v nápojoch a maximálne 290 mg/kg v jedle.