E323 - Anoxomer

Kategória

antioxidanty

Skóre škodlivosti

2

Nepovolené v EU

Charakteristika

Látka vynájdená v roku 1976 ako vysoko účinný antioxidant v tukoch a olejoch na vyprážanie. Nie je rozpustná vo vode, dobre sa však rozpúšťa v olejoch a organických rozpúšťadlách. Vyskytuje sa vo forme šedo-bieleho prášku. Na rozdiel od látok BHT a BHA je pre človeka neškodná, paradoxne je v SR (celej EÚ) zakázaná.

Použitie

Používa sa v rastlinných, živočíšnych alebo rybích tukoch. Ďalej do základov pre žuvačky, pekárenských výrobkov, sušienok, zemiakových lupienkoch alebo v spracovanom mäse.

Výroba

Vyrába sa úplne synteticky kondenzačnou polymerizáciou divynilbenzenu.

Nežiaduce účinky

Štúdie na zvieratách (potkany, myši, králiky, psi) a ľuďoch nedokázali žiadny negatívny teratogénne, mutagénne alebo rakovinotvorné účinky. Látka nezotrváva v organizme a vylučuje sa z tela von.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) sa nesmie látka používať. V USA je jej použitie povolené.