E952 - Cyklamáty

Kategória

sladidlá

Skóre škodlivosti

6

Charakteristika

Používa sa ako umelé sladidlo, ktoré je až 40x sladšie ako bežný cukor, ale nemá žiadny energetický obsah alebo horkú chuť narozdiel od sacharínu. Je vysoko stabilný pri pôsobení tepla, kyselín a zásad, rozpustný v horúcej vode.

Použitie

Používa sa ako umelé sladidlo do nealkoholických nápojov, potravín pre diabetikov, nízkoenergetických potravín.

Výroba

Vyrába sa synteticky pridaním hydroxidu sodného alebo vápenatého (lúh) do cyklohexylamínu, ktorý sa používa ako prípravok proti hmyzu a korózii, alebo pri výrobe plastov.

Nežiaduce účinky

Bolo zistené, že môže u pokusných potkanov spôsobiť rakovinu močového mechúra, vrodené chyby, mutácie a poškodenia semenníkov. V tele sa cyklamát premieňajú na cyklohexylamín, ktorý môže spôsobiť zápaly močového mechúra. Ďalšie štúdie však toto tvrdenie nepotvrdili, preto je názor na cyklamát taký, že sami o sebe rakovinu nespôsobujú, ale možno môže zvyšovať účinky ostatných karcinogénov. Bolo totiž zistené, že používanie zmesi cyklamátov so sacharínom, vyvolalo vyšší výskyt rakoviny močového mechúra.

Doplňujúce informácie

Prijateľná denná dávka je 0-11 mg/kg telesnej váhy. V USA je použitie látky zakázané. V SR (celej EÚ) je používanie povolené, rovnako ako v Kanade, Austrálii, Filipínach (tu bol zakázaný a povolený až v apríli 2013).