Charakteristika

Ide o bezfarebnú kvapalinu s vysoko korozívnymi vlastnosťami a prenikavým zápachom. Prirodzene sa vyskytuje v jablkách alebo v ďalšom ovocí, alebo v sekréte mravcov. Má konzervačné účinky proti plesniam a hubám.

Použitie

Používa sa ako odvápňovač a tiež ako konzervant zvieracieho krmiva (siláže). Látka má schopnosť liečiť chorobu včiel varroamilbe. V kozmetike má využitie vo vlasových prípravkoch alebo ako odstraňovač farieb.

Výroba

Vyrába sa oxidáciou metylalkoholu alebo hydrolýzou. Je vedľajším produktom pri výrobe kyseliny octovej.

Nežiaduce účinky

Látka spôsobovala rakovinu v prípade ústneho podania potkanom, myšiam a škrečkom v množstve 39-49 mg/kg. Kyselina sa v ľudskom tele dokonale vstrebáva. Pri pravidelnom podávaní človeku sa neprejavili žiadne toxické vedľajšie účinky. Zahraničná literatúra (Eat Safe, Bill Statham) však uvádza možnosť vzniku kardiovaskulárnych, respiračných, zažívacích ťažkostí a tiež problémy s pečeňou a obličkami.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) nie je používanie kyseliny mravčej v potravinách dovolené. V Austrálii je látka tiež zakázaná. V USA dostala štatút GRAS (generally recognized as safe - tzn. látka je považovaná za bezpečnú) a je povolená.