Charakteristika

Jedná sa o konzervant, ktorý účinkuje proti vzniku plesní, najmä u citrusových plodov. Odporúča sa vyvarovať styku s kôrami citrusových plodov, ktoré sú bifenylom ošetrené.

Použitie

Používa sa ako pesticíd citrusov, prípadne ako prísada do obalových materiálov citrusových druhov ovocia - grapefruitov, pomarančov, citrónov.

Výroba

Výroba prebieha synteticky zo zlúčenín uhoľného pôvodu, konkrétne z benzénu.

Nežiaduce účinky

Bifenyl je škodlivá látka, ktorá môže vyvolať nežiaduce alergické reakcie najmä u citlivých osôb. Medzi príznaky patrí podráždenie nosa alebo očí, vracanie, nevoľnosť, apod. Štúdie na zvieratách (potkanoch) preukázali poškodenie obličiek a pečene. Nie je vhodné, aby deti prišli do styku s citrusovou kôrou a obalovými materiálmi, ktoré sú ošetrené bifenylom. V kombinácii s ďalšími prídavnými látkami - napr. E231 a E232 môže vyvolať rakovinotvorné účinky. Potenciálne teratogén.

Doplňujúce informácie

Látka nie je v rámci EÚ (SR) povolená na použitie do potravín.