Charakteristika

Bezfarebný, nehorľavý plyn bez zápachu sa slabou kyslou chuťou. Stlačením môžete získať aj pevné skupenstvo, známe ako suchý ľad. Funguje ako hnací a baliaci plyn alebo ako látka upravujúce pH.

Použitie

Tvorí bublinky v malinovkách a spôsobuje nakyprenie cesta. Zároveň sa používa na ochranu potravín proti plesniam a niektorým baktériám (zamedzuje k nim prístup kyslíka). Slúži ako rozpúšťadlo pri výrobe kávy a čaju bez kofeínu. V pevnom skupenstve sa nazýva suchý ľad a používa sa pri preprave a uskladňovaní potravín za nízkych teplôt. Nachádza sa v sýtených minerálnych vodách, alkoholických i nealkoholických nápojoch, šľahačkách v spreji, balených čerstvých šalátoch a balenom ovocí.

Výroba

Vzniká samovoľne počas kvasných procesov, ako je výroba piva či vína, a uvoľňuje sa tiež pri horení a spaľovaní oleja či uhlia. Laboratórne sa pripravuje reakciou uhličitanov a priemyselne sa získava tepelným rozkladom vápenca.

Nežiaduce účinky

V potravinách nemá oxid uhličitý žiadne vedľajšie účinky, avšak v uzavretých priestoroch, kde sa uvoľňuje, môže dôjsť k jeho nadmernej inhalácii a otrave - tá sa prejavuje zvracaním, zvýšeným krvným tlakom či dezorientáciou.

Doplňujúce informácie

V šumivých nápojoch a koktailoch znásobuje účinky alkoholu. V SR (celej EÚ) aj v USA je povolený bez obmedzenia.