Charakteristika

Kyselina metavínna má jednoznačné zastúpenie vo vínach, kde odstraňuje tzv. vínny kameň, ktorej vyzrážaním vzniká kryštalický zákal.

Použitie

Kyselina metavínna sa používa ako regulátor kyslosti, číridlo alebo stabilizátor zabraňujúci vzniku kryštálikov a zákalov vo vínach.

Výroba

Priemyselne sa vyrába z kyseliny vínnej.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaná za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie látky povolené v nevyhnutnom množstve do vín. V USA je používanie kyseliny metavínnej ako prídavnej látky v potravinách zakázané.