E535 - Ferrokyanid sodný

Kategória

protihrudkujúce látky

Skóre škodlivosti

2

Hexakyanoželeznatan sodný

Charakteristika

Používa sa ako protihrudkujúca prísada, pevné väzby v molekule zabraňujú uvoľňovaniu kyanidov - nie sú známe vedľajšie účinky = považuje sa za bezpečnú prísadu.

Použitie

Používa sa ku korekciám kyslosti výrobkov, slúži ako protihrudkujúca látka v soliach, kde podporuje vznik kryštálov - zabráni hrudkovaniu látky. Používajú sa pri výrobe vína, aby si víno zachovalo svoju priezračnosť - potom sa odfiltruje.

Výroba

Sú vyrábané z kyanatej kyseliny, hydroxidu sodného a síranu železnatého. Vznikajú žlté kryštáliky, prípadne žltý prášok.

Nežiaduce účinky

Pre túto látku bola stanovená hodnota prijateľnej dennej dávky na hodnotu 0-0,025 mg/kg. U látky nie sú známe žiadne vedľajšie ani nepriaznivé účinky na ľudské zdravie.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) sa ferrokyanid sodný smie zo zákona používať ako protihrudkujúca látka v jedlej soli a náhradách soli. V USA je jeho použitie v potravinách povolené (50 mg/kg soli).