Charakteristika

Adipát sodný je sodná soľ kyseliny adipovej.

Použitie

Adipát sodný dodáva potravinám chuť a používa sa ako regulátor kyslosti. Túto látku môžeme nájsť v náplniach a polevách jemného alebo trvanlivého pečiva, v cukrárskych výrobkoch, dezertoch a v nápojoch v prášku.

Výroba

Priemyselne sa vyrába pridávaním hydroxidu sodného do kyseliny adipovej.

Nežiaduce účinky

Pri bežných dávkach nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaná za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie látky povolené v nevyhnutnom množstve. V USA je používanie adipátov ako prídavnej látky v potravinách zakázané.