E527 - Hydroxid amónny

Kategória

kypriace látky regulátory kyslosti

Skóre škodlivosti

2

Charakteristika

Hydroxid amónny slúži na úpravu pH, pomáha ako kypriaca látka. Považuje sa za bezpečný.

Použitie

Používa sa ku korekciám kyslosti, zlepšuje rozpustnosť bielkovín a kakaa, pomáha pri spracovaní pitnej vody. Ďalej sa využíva na výrobu karamelu, cukrárskych a pekárenských výrobkov alebo syrov. Nájdeme ho aj v priemysle zaoberajúcim sa spracovaním krmiva pre zvieratá. Používa sa ako detergent na odstraňovanie škvŕn, nájdeme ho v niektorých farbách na vlasy.

Výroba

Vyrába sa z amoniaku pridaním vody. Amoniak sa získava priamou syntézou z vodíka a dusíka v reaktore pri vysokých teplotách a tlakoch, ako katalyzátor sa používa porézne modifikované železo. Vzniká číra, bezfarebná kvapalina s veľmi ostrým charakteristickým zápachom, na vzduchu amoniak z roztoku veľmi rýchlo uniká.

Nežiaduce účinky

Hydroxid amónny je nebezpečný len pri priamom styku, sú mu vystavení pracovníci v potravinárstve, ktorým pri styku s pokožkou môže spôsobiť popáleniny, pľuzgiere alebo iné poškodenie pokožky a očí. Pri požití môže poškodiť zdravie. Pri práci s ním je nutné dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené na obale, pracovnom návode alebo v bezpečnostnom liste (výrobca má povinnosť ich zadarmo poskytovať užívateľom - väčšinou na internete). Vymenované riziká neplatia pre potraviny, ktoré ho obsahujú, ale pre priamy kontakt. Hydroxid amónny sa v potrave vyskytuje vo veľmi malom množstve a je teda úplne bezpečný. Dá sa v presných dávkach použiť proti páleniu záhy alebo chronickej hnačke (odporúčam konzultáciu s lekárom alebo lekárnikom).

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) smú byť používané v množstve, ktoré je nevyhnutné k všetkým potravinám mimo výnimky danej zákonom (detská výživa). V USA je táto látka povolená, v Austrálii je zakázaná.