E483 - Stearyltartarát

Kategória

emulgátory látky zlepšujúce múku

Skóre škodlivosti

2

Živočíšny pôvod

Charakteristika

Pri 25 °C je stearyltartarát mastná pevná látka krémovej farby.

Použitie

Ide o emulgátor používaný v pekárenskom priemysle pre svoju schopnosť spevňovať cesto.

Výroba

Pripravuje sa esterifikáciou kyseliny tartarovej 1-oktadekanolem.

Nežiaduce účinky

Vďaka niekoľkým vykonaným štúdiám na zvieratách môžeme konštatovať, že je látka bezpečná.

Doplňujúce informácie

Tejto látke by sa mali vyhýbať vegetariáni, pretože je pravdepodobné, že východiskovou surovinou pri jej výrobe bol živočíšny tuk. Hoci v minulosti nebolo v SR používanie tejto látky povolené, dnes tu uplatnenie nachádza, a to najmä pri výrobe chleba a dezertov. Používanie platí pre celú EÚ. V USA i Austrálii stearyltartarát povolený nie je, hoci je považovaný za bezpečnú prídavnú látku.