E954 - Sacharín

Kategória

sladidlá

Skóre škodlivosti

5

Nevhodné pre deti

Charakteristika

Sacharín sa používa ako umelé sladidlo, zanecháva horkú chuť po požití. Často sa používa v spojení s aspartámom. Sacharín je 200-700 krát sladší ako bežný stolný cukor, ale nemá žiadny energetický obsah.

Použitie

Sacharín sa používa do nealkoholických nápojov, potravín pre diabetikov, nírkoenergetických potravín, žuvačiek, zaváranín, majonéz, horčíc, stolných sladidiel, vitamínových prípravkov a niektorých druhov pív vrátane nealkoholického piva a do cukroviniek. Využíva sa tiež do zubných pást, ústnych vôd alebo pomády na pery.

Výroba

Vyrába sa z uhlia ako vedľajší produkt. Synteticky sa vyrába z toluénu.

Nežiaduce účinky

Pri štúdiách na zvieratách boli zistené výskyty rakoviny močového mechúra a zvýšenie účinkov karcinogénnych látok. Pri ďalších testoch bol zistený výskyt zhubných ochorení maternice, vaječníkov, kože, krviniek a ďalších orgánov. Podľa štúdií vykonávaných na diabetikoch sa zistilo, že sacharín môže zvýšiť riziko výskytu rakoviny močového mechúra pri konzumácii viac ako ôsmich tabliet denne. To však bolo preukázané iba u mužov, nie u žien. V USA bola látka najprv zakázaná, potom dočasne povolená ako budú vykonané ďalšie štúdie s podmienkou, že potraviny obsahujúce sacharín musia byť označené ako nebezpečné a že na testovaných zvieratách spôsobili rakovinotvorné účinky. Nakoniec v roku 2000 bol sacharín odstránený zo zoznamu rakovinotvorných látok. V kombinácii s niektorými liekmi môže poškodiť sliznice. Ľudia s ťažkosťami s močovým mechúrom, by sa mali vyhýbať konzumácii sacharínu. Vo výnimočných prípadoch môže vyvolať alergické reakcie.

Doplňujúce informácie

Prípustná denná dávka je 0-2,5 mg/kg telesnej váhy. V USA je použitie povolené. V SR (celej EÚ) je použitie povolené v obmedzenom množstve do potravín so zníženým obsahom energie ako sú ochutené nápoje, dezerty, krémy, žuvačky, cukrovinky.