E475 - Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

Kategória

emulgátory

Skóre škodlivosti

1

Živočíšny pôvod

Charakteristika

Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami sú žlté či svetlo hnedé kvapaliny alebo polotuhé látky.

Použitie

Tieto estery tvoria celú radu emulgátorov, ktorých vlastnosti sa rôznia podľa charakteru použitých mastných kyselín a podmienok pri ich výrobe. Využívajú sa napríklad na homogénne premiešavanie potravín na báze vody a oleja alebo v šľahaných krémoch, tukoch a margarínoch. Majú vplyv na vlastnosti čokolády a pomáhajú tvoriť hladký a lesklý povrch margarínu a dezertov. V pekárstve sa používajú v sladkých cestách - zlepšujú ich štruktúru a zväčšujú objem. Objavujú sa tiež ako stabilizátory niektorých nápojov, v mliečnych výrobkoch, majonéze alebo instantných polievkach.

Výroba

Pripravujú sa čiastočnou esterifikáciou polyglycerolov mastnými kyselinami.

Nežiaduce účinky

Testy týchto esterov nepreukázali žiadne nežiaduce účinky.

Doplňujúce informácie

Týmto látkam by sa mali vyhýbať vegetariáni, pretože je pravdepodobné, že sa jedná o substancie pochádzajúce zo živočíšnych tukov. V SR (celej EÚ) môžu byť tieto látky pridávané do vybraných potravín. V minulosti u nás tieto látky neboli povolené, dnes sa bežne používajú nielen tu, ale aj v potravinárstve USA.