(TBHQ)

Charakteristika

Táto látka je veľmi účinným antioxidantom, ktorý bol dlhú dobu tlačený výrobcami potravín na jeho schválenie. Obsahuje ropné deriváty butánu. Používa sa buď samostatne alebo v kombinácii s látkami BHA alebo BHT. Látka sa veľmi rýchlo zlučuje s kyslíkom a získava na vzduchu hnedú farbu. Zabraňuje žltnutiu tukov. Konzervant proti niektorým baktériám a plesniam.

Použitie

Použitie pre tuky, margaríny, klobásy, rastlinné oleje, hamburgery, cereálne výrobky, zemiakové čipsy a pod.

Výroba

Látka je vyrábaná chemickou cestou.

Nežiaduce účinky

Po požití už 1 gramu látky sa môžu objaviť nevoľnosti, vracanie, zvuky v ušiach, delírium, dusenie. Pri styku s pokožkou môže vyvolať alergickú reakciu. U priemyselných pracovníkov, ktorí boli vystavení výparom tejto látky, sa prejavilo zakalenie očných šošoviek. Môže zvyšovať účinnosť karcinogénov. Je spájaný s rakovinou močového mechúra. Literatúra dokonca uvádza prípady smrti po požití dávky 5 gramov.

Doplňujúce informácie

Americká organizácia FDA (Food and drugs administration) oznámila, že látka TBHQ nesmie presiahnuť 0,02% obsahu tukov v potravine. V SR (celej EÚ) je povolený ako prídavná látka. V USA je povolený. V súčasnosti nemožno ísť nad rámec EÚ legislatívy - pretože je toto E na tzv. "pozitívnom" liste aditív v rozmedzí daných limitov a typov potravín pre EÚ, musí byť povolené vo všetkých členských štátoch EÚ.