E319 - Terciální butylhydrochinón

Kategória

antioxidanty

Skóre škodlivosti

5

Nevhodné pre deti

Možný alergén

(TBHQ)

Charakteristika

Táto látka je veľmi účinným antioxidantom, ktorý bol dlhú dobu tlačený výrobcami potravín na jeho schválenie. Obsahuje ropné deriváty butánu. Používa sa buď samostatne alebo v kombinácii s látkami BHA alebo BHT. Látka sa veľmi rýchlo zlučuje s kyslíkom a získava na vzduchu hnedú farbu. Zabraňuje žltnutiu tukov. Konzervant proti niektorým baktériám a plesniam.

Použitie

Použitie pre tuky, margaríny, klobásy, rastlinné oleje, hamburgery, cereálne výrobky, zemiakové čipsy a pod.

Výroba

Látka je vyrábaná chemickou cestou.

Nežiaduce účinky

Po požití už 1 gramu látky sa môžu objaviť nevoľnosti, vracanie, zvuky v ušiach, delírium, dusenie. Pri styku s pokožkou môže vyvolať alergickú reakciu. U priemyselných pracovníkov, ktorí boli vystavení výparom tejto látky, sa prejavilo zakalenie očných šošoviek. Môže zvyšovať účinnosť karcinogénov. Je spájaný s rakovinou močového mechúra. Literatúra dokonca uvádza prípady smrti po požití dávky 5 gramov.

Doplňujúce informácie

Americká organizácia FDA (Food and drugs administration) oznámila, že látka TBHQ nesmie presiahnuť 0,02% obsahu tukov v potravine. V SR (celej EÚ) je povolený ako prídavná látka. V USA je povolený. V súčasnosti nemožno ísť nad rámec EÚ legislatívy - pretože je toto E na tzv. "pozitívnom" liste aditív v rozmedzí daných limitov a typov potravín pre EÚ, musí byť povolené vo všetkých členských štátoch EÚ.