E514 - Sírany sodné

Kategória

regulátory kyslosti

Skóre škodlivosti

1

Charakteristika

Síran sodný je v prírode bežne vyskytujúca sa látka, ktorá sa ťaží alebo ju možno získať chemickou cestou. Stretnúť sa môžeme s bližším rozdelením na 514(i) síran sodný alebo 51 (ii) hydrogénsíran sodný. Ľudský organizmus tieto látky ľahko vstrebáva. Jedná sa o prirodzene sa vyskytujúci minerál v dvoch formách. Prvá forma je "mirabilia", čo je hydratovaný síran sodný, ktorý sa bežne vyskytuje v Kanade. Druhá forma je "thenardite, tá je bezvodá a ťaží sa v Rusku. Farba prírodného minerálu môže byť od bielo až po svetlo ružovú.

Použitie

Používa sa ku korekciám kyslosti výrobkov, ako potrava pre kvasnice pri výrobe piva alebo v pekárskom priemysle. Využívajú sa pri spracovaní pitnej vody. Môžu mať funkciu plnidla alebo nosnej látky - využitie pre lepšie dávkovanie napríklad potravinárskych farbív, liekov, pracích práškov (kompaktné pracie prášky ich obsahujú nepatrné množstvo). Vo farmácii sa ďalej používa ako silné preháňadlo. Vyskytuje sa v žuvačkách, žuvacích cukríkoch a sušienkach. V potravinách je jeho koncentrácia nízka a nevyvoláva žiadne nežiaduce účinky (napr. na žuvačkách sa uvádza, že nadmerná konzumácia môže viesť až k hnačkovým ochoreniam).

Výroba

Chemickou cestou získame bezfarebné alebo biele kryštáliky, prípadne kryštalický prášok, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe kuchynskej soli.

Nežiaduce účinky

Pre túto látku nebola stanovená žiadna hodnota prijateľnej dennej dávky - u látky nie sú známe žiadne vedľajšie ani nepriaznivé účinky na ľudské zdravie.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) smú byť používané v množstve, ktoré je nevyhnutné do všetkých potravín mimo detskú výživu a ďalšie potraviny. V USA je táto látka povolená.