E1518 - Glyceryl-triacetát

Kategória

nosiče rozpúšťadlá

Skóre škodlivosti

2

Živočíšny pôvod

Charakteristika

Triacetín je látka bezfarebná, olejovitá, so slabým tukovým zápachom.

Použitie

Látka sa používa ako nosič, rozpúšťadlo alebo ako zvlhčovadlo. Pridáva sa do žuvačiek, alkoholických i nealkoholických nápojov, potravinových prísad. Mimo potravín sa pridáva do zubných pást, farbív na vlasy, cigaretových filtrov alebo do parfumov.

Výroba

Pre komerčné využitie sa vyrába synteticky z kyseliny octovej a z glycerolu.

Nežiadúce účinky

V USA látka dostala štatút GRAS (generally recognized as safe) = látka je považovaná za bezpečnú. Nie sú dostupné štúdie na zvieratách preukazujúce škodlivosť látky.

Doplňujúce informácie

Látka je v SR (celej EÚ) povolená ako nosič či rozpúšťadlo. Nesmie sa pridávať do detskej výživy.