E927b - Močovina

Kategória

látky zlepšujúce múku

Skóre škodlivosti

3

Charakteristika

Močovina je produktom metabolizmu (aminokyselín) cicavcov, obojživelníkov a niektorých rýb, vyskytuje sa v ľudskom moči (približne v objeme 20 g/deň). Má formu bezfarebných kryštálikov bez zápachu, s jemnou slanou chuťou. Disponuje schopnosťou dodať pečivu hnedú farbu, napr. preclíkom. Z medicínskeho hľadiska funguje močovina ako diuretikum (lokálne antiseptikum) pre redukciu objemu vody v tele. Najväčšie využitie má ako hnojivo.

Použitie

Používa sa ako prídavok do kysnutého pečiva, vo víne a v žuvačkách (upravuje ich štruktúru) V lekárstve sa používa ako lokálne antiseptikum. Priemyselne sa používa ako hnojivo, zložka lepidiel, surovina na výrobu plastických hmôt, prísada do cigariet, zubných pást.

Výroba

Komerčne je vyrábaná z amoniaku a oxidu uhličitého. Vyrába sa v podobe granúl, vločiek, guličiek, kryštálov a roztokov.

Nežiaduce účinky

Organizácia FDA (Food and Drug Administration v USA) oznámila že použitie močoviny v žuvačkách v množstve do 3% je bezpečné. Ide o prirodzenú súčasť metabolizmu. V ľudskom tele sa močovina vstrebáva len vo veľmi malom množstve. Hladina močoviny do 96 mg/100 ml nevyvoláva žiadne toxické účinky. Pri požití množstva nad 150 mg/100 ml sa môžu objaviť príznaky nechutenstva, nevoľnosťi, vracanie. U väčšiny testovaných osôb bola však hladina do 300 mg/100 ml tolerovaná veľmi dobre, bez problémov. Môže dráždiť pokožku.

Doplňujúce informácie

Látka má status GRAS (Generally Recognized as safe - tzn. že látka je považovaná za bezpečnú). V SR (celej EÚ) je povolené použitie tejto látky iba pri výrobe žuvačiek bez cukru. V USA je použitie látky tiež povolené.