E493 - Monolaurát sorbitolu

Kategória

emulgátory stabilizátory

Skóre škodlivosti

1

Živočíšny pôvod

Charakteristika

Viskózna olejovitá kvapalina jantárovej farby, prípadne krémové až hnedé vločky, či tuhá, voskovitá pevná látka s charakteristickým zápachom.

Použitie

Monolaurát sorbitolu pôsobí ako emulgátor a stabilizátor v pekárskych a cukrárskych výrobkoch, zmrzlinách a dezertoch.

Výroba

Vzniká zahrievaním sorbitolu s kyselinou laurinovou.

Nežiaduce účinky

Súdiac podľa ostatných esterov sorbitolu, ktoré sú bezpečné, možno analogicky odvodiť, že negatívne účinky pravdepodobne nemá ani táto látka.

Doplňujúce informácie

Tejto látke by sa mali vyhýbať vegetariáni, pretože je pravdepodobné, že východiskovou surovinou pri jej výrobe bol živočíšny tuk. V SR sa môže pridávať do rovnakých potravín ako emulgátor E491 (platí pre celú EÚ); v USA ani v Austrálii sa používať nesmie.