Charakteristika

Ide o polysacharid tvoriaci biele zrnká. Je to látka nestráviteľná.

Použitie

Etylcelulóza zvyšuje pojivosť (spájanie) a súdržnosť niektorých potravín, najmä cukroviniek a žuvačiek, ale objavuje sa aj vo vitamínových preparátoch. Okrem ochranných vrstiev vitamínov a liekových tabliet môže byť aj súčasťou riediacich činidiel alebo sa vyskytovať v potravinách ako plnidlo.

Výroba

Získava sa chemicky z celulózy alebo z chemickej bavlny.

Nežiaduce účinky

Etylcelulóza nevykazuje žiadne nežiaduce účinky a je považovaná za bezpečnú látku, avšak vo vysokých dávkach môže spôsobovať črevné ťažkosti.

Doplňujúce informácie

Podobne ako metylcelulóza (E461) je aj táto látka pre človeka nestráviteľná, takže neprispieva ku kalorické výdatnosti pokrmov. V SR (celej EÚ) aj v USA je látka povolená na použitie v potravinách.