Charakteristika

Pod označenie E500 Uhličitany sodné patria nasledujúce látky: E500(i) uhličitan sodný, E500(ii) hydrogénuhličitan sodný a E500(iii) sekvikarbonát sodný.

Použitie

Uhličitan, hydrogénuhličitan a sekvikarbonát sodný majú podobné spektrum využitia, teda bývajú na potravinách súhrnne označované ako jedna látka (E500). Používajú sa na kontrolu kyslosti a ako kypriace látky. Sám uhličitan sodný má schopnosť viazať nežiadúce ióny kovov, čím zabraňuje zmenám farby, štruktúry, zrazeninám a žltnutiu potravín. S uhličitanom sodným sa stretneme v pekárenských výrobkoch, suchých zmesiach na výrobu nápojov a v margarínoch. Jeho kypriace účinky sa uplatňujú v slanom pečive, chleboch, oplátkach, bábovkách a podobne. Sódy sa uplatňujú pri výrobe skla, v papierenskom priemysle, pri výrobe mydiel, pracích prostriedkov a hasiacich prípravkoch. Hydrogenuhličitan sodný sa okrem iného objavuje v práškových zmesiach na výrobu palaciniek, sušienok a muffinov a ako regulátor kyslosti v paradajkových polievkach alebo sorbetoch. Sekvikarbonát sodný pôsobí ako neutralizátor v masle, smotane či zmrzlinách a využíva sa pri spracovaní olív pred konzerváciou, vo výrobkoch obsahujúcich kakao a v konzervovanom hrášku.

Výroba

Uhličitan sodný sa pripravuje napríklad elektrolýzou morskej vody; hydrogénuhličitan sodný tzv. Solvayovým procesom z chloridu sodného a amoniaku; sekvikarbonát sodný je zmesou oboch predchádzajúcich solí.

Nežiaduce účinky

V bežných množstvách sa neobjavujú žiadne nežiaduce účinky, takže sú uhličitany sodné považované za bezpečné prídavné látky.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) sa môžu v nevyhnutnom množstve pridávať do všetkých potravín aj do detskej výživy a možno ich tiež používať ako súčasť kypriacich prostriedkov pre pekárske výrobky k detským príkrmom. Ich použitie v potravinách je povolené aj v USA.