Charakteristika

Jedná sa o biely objemný prášok, bez zápachu. Lakmusový papierik na neho reaguje alkalicky. Tento prášok nemožno rozpustiť vo vode ani v etanole. Hydroxid horečnatý slúži na úpravu pH, používa sa ako spevňujúca látka, napomáha spracovávať potraviny a stabilizuje farbu. Pre človeka je zdrojom horčíka. Považuje sa za bezpečný.

Použitie

Používa sa ku korekciám kyslosti napríklad u niektorých potravín (prevažne konzervované potraviny) alebo u krémov na pokožku, pomáha udržiavať farebnosť výrobkov. Využíva sa na výrobu syrov, kde udržuje ich štruktúru a stabilizuje farbu. Je významným zdrojom horčíka takže sa sním môžeme stretnúť v rôznych výživových doplnkoch.

Výroba

Vyrába sa chemickou cestou - hydratáciou horčíka.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe nepriaznivé ani vedľajšie účinky na ľudské zdravie. Hydroxid horečnatý je nebezpečný len pri priamom styku, sú mu vystavení pracovníci v potravinárstve, ktorým pri styku s pokožkou môže spôsobiť popáleniny, pľuzgiere alebo iné poškodenie pokožky a očí. Pri požití môže poškodiť zdravie. Pri práci s ním je nutné dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené na obale, pracovnom návode alebo v bezpečnostnom liste (výrobca má povinnosť ich zadarmo poskytovať užívateľom - väčšinou na internete). Vymenované riziká neplatia pre potraviny, ktoré ho obsahujú, ale pre priamy kontakt. Hydroxid horečnatý sa v potrave vyskytuje vo veľmi malom množstve a je teda úplne bezpečný.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) smú byť používané v množstve, ktoré je nevyhnutné k všetkým potravinám mimo výnimky danej zákonom (detská výživa). V USA je táto látka povolená, v Austrálii je zakázaná.