E463 - Hydroxypropylcelulóza

Kategória

emulgátory penotvorné látky stabilizátory zahusťovadlá

Skóre škodlivosti

1

Charakteristika

Kryštalická látka vyskytujúca sa v rôznych dočasných etapách kvapalného a pevného skupenstva, napr. v kvapalných kryštáloch.

Použitie

Látka sa používa ako emulgátor, stabilizátor emulzií, zahusťujúci prostriedok, činidlo podporujúce tvorbu peny a ako súčasť povrchových filmov na cukrovinkách. Možno sa s ňou stretnúť aj vo vitamínových tabletkách, v niektorých hlboko zmrazených potravinách, mrazených polotovaroch a v pokrmoch určených na prípravu v mikrovlnných rúrach.

Výroba

Získava sa chemicky z celulózy.

Nežiaduce účinky

Hydroxypropylcelulóza nevykazuje žiadne nežiaduce účinky a je považovaná za bezpečnú látku; vo vysokých dávkach však môže spôsobovať črevné ťažkosti.

Doplňujúce informácie

Podobne ako metylcelulóza (E461) alebo etylcelulóza (E462) je aj táto látka pre človeka nestráviteľná a bez zmien prechádza zažívacím traktom. V SR (celej EÚ) aj v USA je povolenú prídavnú zložkou bežných potravín.