Charakteristika

Kvapalná látka rozpustná v tukoch. Ide o vitamín s oveľa nižšou účinnosťou alfa-tokoferolu, ale je účinnejším antioxidantom. Bezpečná a zdraviu prospešná látka.

Použitie

Tvorí súčasť extraktov s vysokým obsahom tokoferolov. Používa sa napr. v rastlinných alebo živočíšnych olejoch alebo v polievkach. Použitie je limitované z dôvodu špecifickej vône.

Výroba

Pripravuje sa extrakciou z rastlinných olejov, najmä zo sójového. Môže sa vyrábať tiež organickou syntézou.

Nežiaduce účinky

Nie sú žiadne známe.

Doplňujúce informácie

Pre bližšie informácie pozri E306 - Tokoferoly. V SR (celej EÚ) je povolený v nevyhnutnom množstve a v obmedzenom množstve pri výrobe detskej výživy. V USA povolený.