Charakteristika

Fosforečnan vápenatý je vápenatá soľ kyseliny fosforečnej. Je to látka bez chuti.

Použitie

Fosforečnan vápenatý upravuje pH potravín, pôsobí ako stabilizátor, protihrudkujúca a kypriaci látka. Túto zlúčeninu nájdeme v pekárskych a cereálnych výrobkoch, v koreniacich zmesiach, v soli, želé a syroch. Ako spevňujúci látka pôsobí pri výrobe konzervovanej zeleniny a ovocia. Zlepšuje kvalitu cesta a odstraňuje nežiaduce účinky kovov. Obsahujúci vápnik sa používa ako zdroj vápnika.

Výroba

Priemyselne sa vyrába pridávaním hydroxidu vápenatého do kyseliny fosforečnej.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaný za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

Maximálne prípustné množstvo je 70 mg/kg telesnej hmotnosti. V SR (celej EÚ) je použitie fosforečnanu vápenatého povolené v nevyhnutnom množstve v potravinách a pri výrobe detských príkrmov. V USA je používanie tiež povolené (GRAS látka).