E1410 - Fosfát škrobu

Kategória

stabilizátory

Skóre škodlivosti

2

Charakteristika

Jedná sa o stabilizátor a zahusťovadlo. Škrob telo rozloží a spracuje na glukózu tak, že má energetickú hodnotu 16,5kJ/g.

Použitie

Využíva sa ako zahusťovadlo alebo stabilizátor, najmä k zahusteniu rôznych omáčok. Vďaka jeho odolnosti proti tvorbe kryštálikov ľadu pri veľmi nízkych teplotách sa používa v rôznych mrazených výrobkoch.

Výroba

Vyrába sa pôsobením alkalických fosforečnanov, polyfosforečnanov alebo kyseliny fosforečnej na bežný škrob.

Nežiadúce účinky

Látka nemá nežiaduce účinky, lebo sa v tele rozkladá späť na fosforečnan a škrob. Nie je ale dobré požívať jej vysokej dávky pre podozrenie na odvádzanie vápnika z tela.

Doplňujúce informácie

Nie je stanovená prijateľná denná dávka. V SR (celej EÚ) aj v USA je jej použitie v potravinách v nevyhnutnom množstve povolené.