E1452 - Škrobový oktenyljantaran hlinitý

Kategória

modifikované škroby zahusťovadlá

Skóre škodlivosti

3

Charakteristika

Ide o biely alebo takmer biely prášok, vyskytujúci sa vo forme granúl, vločiek, amorfného prášku alebo hrubých čiastočiek. Látka zvyšuje ochranný slnečný faktor.

Použitie

Používa sa ako prísada do vitamínových doplnkov vo forme kapsúl. Ďalej funguje v potravinách ako zahusťovadlo. Používa sa v kozmetike.

Výroba

Vyrába sa esterifikáciou pomocou anhydridu kyseliny oktenyljantarovej a ďalej sa ošetruje síranom hlinitým.

Nežiadúce účinky

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zlúčeninu s prítomnosťou hliníka, je tu podozrenie na nežiaduce účinky na reprodukciu a ovplyvnenie vnútorných orgánov. Expertnou komisiou CIR (cosmetic ingredient review) bola látka označená ako bezpečná v prípade, že nebudú prekročené limitné dávky.