sodný a draselný

Charakteristika

Trifosforečnany majú podobnú vlastnosť ako difosforečnany, viazať vodu. Jedná sa o regulátory kyslosti či tlmivé roztoky rozpustné vo vode.

Použitie

Trifosforečnany sa najčastejšie pridávajú do mäsových výrobkov, pretože majú schopnosť viazať a udržiavať v nich vodu. Nachádzajú sa tiež v sladkostiach, majonéze, šalátových zálievkach alebo zo sladových výťažkoch. Je využívaný tiež v pracích prostriedkoch a detergentoch.

Výroba

Najrozšírenejší z fosforečnanov - trifosforečnan sodný sa pripravuje kalcináciou zmesi hydrogen- a dihydrogénfosforečnanu sodného. Ďalším spôsobom výroby fosforečnanu môžu byť reakcie hydroxidu sodného alebo draselného s kyselinou tri-polyfosforečnou.

Nežiaduce účinky

V menších dávkach sú trifosforečnany považované za bezpečné látky, ich vysoké dávky však môžu v tele spôsobiť nerovnováhu a zapríčiniť nedostatok vápnika.

Doplňujúce informácie

Trifosforečnan sodný je najmasovejšie vyrábaným fosforečnanom. Trifosforečnany predstavujú zdroj fosforu a v ľudskom tele sa rozkladajú na fosforečnany. V SR (celej EÚ) možno trifosforečnany využívať pri výrobe potravín; v USA sú trifosforečnany tiež povolené.