Charakteristika

Jedná sa o látku účinnú proti plesniam i baktériám, ale nie je efektívna proti hubám a v prostredí s pH vyšším ako 5. Benzoany sa všeobecne v prírode vyskytujú veľmi často - napr. v brusniciach, slivkách, škorici, v zrelom klinčeku a jablkách.

Výroba

Pre komerčné účely sa vyrába buď upravením vodného roztoku kyseliny benzoovej, hydroxidu alebo z toluénu.

Použitie

S benzoan vápenatým sa stretneme najmä v koncentrovanom ananásovom džúse. Ďalej napríklad v žuvačkách, margarínoch, zmrzline.

Nežiadúce účinky

Látka môže vyvolať celý rad alergických reakcií, podobne ako ostatné benzoany alebo kyselina benzoová. U citlivých osôb môže po požití nadmerného množstva látky vyvolať mierne podráždenie kože, hyperaktivitu, zhoršenie pozornosti, alergickej reakcii ako je astma, žihľavka, červené oči, vyrážku (predovšetkým u osôb citlivých na aspirín). K týmto tvrdeniam o škodlivosti existujú dôkazy z praxe. Ľudia s chronickou žihľavkou či chronickou nádchou by sa mali vyvarovať konzumácii nielen benzoanu vápenatého, ale aj kyseliny benzoovej a ich ďalších solí.

Doplňujúce informácie

V SR sa môže látka v obmedzenom množstve pridávať do potravín. V USA je látka tiež povolená.