Charakteristika

Bezfarebná kvapalná látka rozpustná v tukoch, nerozpustná vo vode. Jedná sa v podstate o mix α, γ a δ tokoferolov. Je prirodzenou súčasťou orechov, obilia, listovej zeleniny a rastlinných olejov. V roku 2005 sa zistilo, že tokoferoly znižujú riziko vzniku Alzheimerovej choroby u starnúcej populácie.

Použitie

Predlžuje trvanlivosť olejov, margarínu a potravín s obsahom tuku. Doplnok výživy vo vitamínových prípravkoch.

Výroba

Vyrába sa extrakciou z jedlých rastlinných olejov.

Nežiaduce účinky

Žiadne. Vo veľmi ojedinelých prípadoch môže pri nadmernom požívaní vo forme vitamínových prípravkov spôsobiť trhlinky na perách, náchylnosť k trombóze, či zapríčiniť poruchy plodnosti.

Doplňujúce informácie

Prijateľná denná dávka je 0,15-2 mg/kg telesnej váhy. Tokoferoly sú prirodzenou súčasťou ľudskej potravy, v tele pôsobia priaznivo ako antioxidanty, zlepšujú imunitu a chránia srdce a cievy. V SR (celej EÚ) povolené, aj v USA je látka povolená na použitie v nevyhnutnom množstve vo všetkých potravinách, v detskej výžive v obmedzenom množstve.