Charakteristika

Jedná sa o látku hnedej až čiernej farby, ktorá dodáva potravinám stálu hnedú farbu.

Použitie

Tieto látky sú najpoužívanejšie farbivá (cca 98% z celého objemu farbív) v potravinách. Používa sa na farbenie cola nápojov, čokolád, džemov, cukríkov, sirupov, cukroviniek, sójovej omáčky, piva, červeného vína, rumu, brandy, whisky, ako prísada v niektorých pekárenských výrobkoch, celozrnnom pečive, sušienkach, instantných polievkach. Ďalej sa využíva v kozmetike, zubných pastách, krmivách pre zvieratá.

Výroba

Vyrába sa zahrievaním rôznych druhov cukrov (trstinového, repného ale aj cukru, ktorý vznikne štiepením škrobov) súčasným pridávaním veľmi malých množstiev alkálií alebo minerálnych kyselín.

Nežiadúce účinky

Amoniakový a amoniak-sulfitový karamel, cukrársky karamel alebo pivovarský karamel môžu obsahovať čpavkové alebo sulfitové zlúčeniny (polycyklické aromatické uhľovodíky). Hoci na verejnosti môžu kolovať názory, že tieto druhy karamelov sú toxické alebo karcinogénne, Svetová zdravotnícka organizácia nedokázala, na základe rozsiahlych a nákladných štúdií na zvieratách (zvyčajne na myšiach), preukázať karcinogenity alebo mutagénnosť.

Pri testovaní karamelu na ľuďoch sa prejavovala jemná až riedka stolica a zvýšená črevná činnosť. Organizácia CSPI (Censter for Science in the Public Interest) v roku 2011 zverejnila výsledky ich skúmania, kedy boli nájdené v karameli zvýšené úrovne látky 4-methyldimazol. Táto látka je údajne potenciálny karcinogén v prípade, že je zmiešaná s amoniakom. FDA (Food and Drugs Administration) aj EFSA (European Food ans Safety Administration) však tieto vyhlásenia neprijímajú a aj naďalej považujú karamely za bezpečnú prísadu pri použití v potravinách a nápojoch.

Doplňujúce informácie

Prijateľná denná dávka a maximálna úroveň látky v potravinách/nápojoch je 0-200 mg na 1kg telesnej váhy.