Charakteristika

Jedná sa o cukrovú kyselinu - veľmi často je obsiahnutá v potravinách prírodnou cestou - vzniká premenou cukrov. Jedná sa o biele kryštály alebo kryštalický prášok sladkej chuti s mierne kyslou pachuťou, väčšinou bez výraznejšej arómy.

Použitie

Používa sa ako okysľujúca látka, antioxidant zvyšujúci účinnosť ďalších antioxidantov. Nájdeme ho v nápojoch (napríklad sirupoch, vo víne kde zabraňuje vzniku zákalov). Nájdeme ho v zmesiach na výrobu sladkých ciest, kde funguje ako kypriaca látka. Ďalej môže slúžiť ako kyslá zložka sypkých zmesí pre výrobu dezertov a nápojov. Vo svojej prirodzenej podobe sa vyskytuje vo víne alebo mede. Môže byť použitý pre vegetariánov, vegánov aj pre všetky náboženstvá.

Výroba

Vzniká prirodzenou cestou - kvasením tzv. fermentáciou cukru dextróza.

Nežiaduce účinky

Pre túto látku nebola stanovená hodnota ADI (Acceptable Daily Intake = prijateľná denná dávka). U látky nie sú známe žiadne vedľajšie ani nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. Je neškodná a bezpečná láta, pokiaľ by došlo k príjmu viac ako 200 gramov kyseliny glukónovej, účinkovala by ako preháňadlo.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je jej používanie povolené v nevyhnutnom množstve ku všetkým potravinám mimo výnimky danej zákonom (detská výživa). V USA sa jedná o látku povolenú.